Projekty EU

Projekt Vzdělávání zaměstnanců SčVK; CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013655 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.


Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zaměstnanců DATA4i s.r.o.